مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

دوشنبه 25 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 07:50 ب.ظ

مهربانیت

خدایا


زانو زدن ، در برابر مهربانیت

                  کمترین کارم بود.