مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1392 ساعت 06:52 ب.ظ

آدم ها

آدم ها را وقتی شناختم ،

       وقتی دلی

برای خشک شدن شاخه گُلی

                          نگرفت.