مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

یکشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 12:30 ق.ظ

تو

تو

 بی رحمانه ترین تکرار، در واژه هایم بودی.