مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:59 ب.ظ

ناباورانه

این دنیا ،

در باور پذیرترین شکلش

                ناباورانه بود.