مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

شنبه 23 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 04:05 ب.ظ

می ترسم

همیشه می ترسم از این جمله،

       حالادیگردیرشده.