مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 03:46 ب.ظ

ابدیت

راهروی زندگی،

         در انتهایش به

              دروازه ابدیت رسید.