مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

شنبه 18 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 10:11 ب.ظ

خالی

هرچه بیشتر با زندگی، بازی کردم


         به خالی بودن دست هایش پی بردم .