مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

دوشنبه 13 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 05:37 ق.ظ

زندگی

تنیدن در تار و پود این زندگی چیزی جز اندوه برایم نبود .