مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 08:34 ب.ظ

زندگی

گاه احساس می کنم زندگی احتیاج به یک هیجان زیاد دارد ، یک حس سقوط  آزاد از دنیا .