مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

یکشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 08:11 ق.ظ

انسان های .....

ما گاه بلند ترین صدا ها را نمی شنویم ......  

گاه صدای تیک تیک ساعت برایمان بلند ترین صداهاست ......