مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 07:38 ب.ظ

بیدار

تلاش میکنم و دست برنمی دارم

                   اگرچه خسته و دل مرده گشته پندارم


مرا چه حد، اگرازمردگان خبرنرسد

                   که من سپیده صبح همیشه بیدارم