مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

دوشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 10:11 ب.ظ

ناامیدی

چشم نخورد آب از این عمر پر شکست

          این خانه را تمامی پی رو آب بود