مرغ سحر

این دنیا چیزی برایم نداشت،که وقتی در آن نباشم ،دلتنگ آن شوم، "همه دلبستگی هایم ابدی بودند".

یکشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 08:58 ب.ظ

هشدارهای این وجدان بیدار

هشدارهای این وجدان بیدار

"آنک، قصابانند
بر گذرگاه ها مستقر
با کنده و ساطوری خونالود
روزگار غریبی است، نازنین
و تبسم را بر لبها جراحی میکنند
و ترانه را بر دهان
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد"

از شعر "در این بن بست" از مجموعه "ترانه های کوچک غربت" " احمد شاملو "